De l'herència barroca al quadre de costum: les primeres passes del teatre vuitcentista (1770-1845)

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/23665
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: De l'herència barroca al quadre de costum: les primeres passes del teatre vuitcentista (1770-1845)
Authors: Sansano, Gabriel
Research Group/s: Tradicions Teatrals i Dramatúrgies Contemporànies
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana | Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Keywords: Evolució | Teatre | Segles XVIII-XIX | Quadre de costums | Sainet | Actors
Knowledge Area: Literatura Catalana
Issue Date: 2009
Publisher: Eumo Editorial | Universitat de Vic
Citation: SANSANO, Gabriel. “De l'herència barroca al quadre de costum: les primeres passes del teatre vuitcentista (1770-1845)”. Anuari Verdaguer. Núm. 17 (2009). ISSN 1130-202X, pp. 439-456
Abstract: Estudi sobre el pas del teatre català de l'escena informal a la formal o comercial, amb indicació de títols i primers actors coneguts de l'escena valenciana.
URI: http://hdl.handle.net/10045/23665
ISSN: 1130-202X
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Peer Review: si
Publisher version: http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/243155
Appears in Collections:INV - MIF - Articles de Revistes

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailDelherenciabarrocaalquadredecostums.pdfVersió de l'autor177,93 kBAdobe PDFOpen Preview
ThumbnailDelherenciabarrocaalquadredecostums_final.pdfVersió publicada556,07 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.