Does the consumer’s variety-seeking behavior condition the willingness to travel further?

Empreu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem http://hdl.handle.net/10045/23326
Información del item - Informació de l'item - Item information
Títol: Does the consumer’s variety-seeking behavior condition the willingness to travel further?
Autors: Nicolau, Juan Luis
Grups d'investigació o GITE: Marketing
Centre, Departament o Servei: Universidad de Alicante. Departamento de Marketing
Paraules clau: Tourism marketing | Variety-seeking behaviour | Mixed logit model | Marketing turístico | Búsqueda de variedad | Modelo logit mixto
Àrees de coneixement: Comercialización e Investigación de Mercados
Data de publicació: de desembre-2006
Editor: Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas
Citació bibliogràfica: NICOLAU, Juan Luis. “Does the consumer’s variety-seeking behavior condition the willingness to travel further?”. Working Papers (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas). WP-EC 2006-17
Resum: The objective of this study is to test the effect of the consumer’s variety-seeking behaviour on the distance the tourist is prepared to travel; that is, his/her willingness to travel further. The empirical application is carried out in Spain in a context with 26 destinations, by applying Mixed Logit Models. The results evidence that the variety-seeking behaviour reduces the dissuasive effect of distance. | El objetivo del presente estudio es contrastar el efecto del comportamiento “búsqueda de variedad” en la distancia que el turista está dispuesto a realizar; es decir, su predisposición a viajar más o menos lejos. La aplicación empírica se desarrolla en España en un contexto de 26 destinos, aplicándose un Modelo Logit Mixto. Los resultados evidencian que la “búsqueda de variedad” reduce el “efecto disuasivo” de la distancia.
Patrocinadors: This study has benefited from a “Turismo de España” grant from the Secretary of State for Commerce and Tourism of the Ministry of Economy for the realisation of the Doctoral thesis, which was awarded to the author.
URI: http://hdl.handle.net/10045/23326
Idioma: eng
Tipus: info:eu-repo/semantics/workingPaper
Revisió científica: si
Versió de l'editor: http://www.ivie.es/pub/wp/wp.php
Apareix a la col·lecció: INV - MKT - Working Papers

Arxius per aquest ítem:
Arxius per aquest ítem:
Arxiu Descripció Tamany Format  
Thumbnail2006_JL_Nicolau_IVIE_wpec_2.pdf168,81 kBAdobe PDFObrir Vista prèvia


Tots els documents dipositats a RUA estan protegits per drets d'autors. Alguns drets reservats.