The influence of the temperature on the liquid–liquid equilibrium of the ternary system 1-pentanol–ethanol–water

Empreu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem http://hdl.handle.net/10045/2236
Información del item - Informació de l'item - Item information
Títol: The influence of the temperature on the liquid–liquid equilibrium of the ternary system 1-pentanol–ethanol–water
Autors: Fernandez-Torres, Maria J. | Gomis Yagües, Vicente | Ramos Nofuentes, Manuel | Ruiz Beviá, Francisco
Grups d'investigació o GITE: Equilibrio entre Fases
Centre, Departament o Servei: Universidad de Alicante. Departamento de Ingeniería Química
Paraules clau: Data | Liquid–liquid equilibria | Temperature | UNIQUAC | Correlation | 1-pentanol | Water | Ethanol
Àrees de coneixement: Ingeniería Química
Data de publicació: 28-d’octubre-1999
Editor: Elsevier
Citació bibliogràfica: FERNÁNDEZ TORRES, María José, et al. “The influence of the temperature on the liquid–liquid equilibrium of the ternary system 1-pentanol–ethanol–water”. Fluid Phase Equilibria. Vol. 164, Issue 2 (28 Oct. 1999). ISSN 0378-3812, pp. 267-273
Sèrie/Informe núm.: LL1999 | 1
Resum: Liquid–liquid equilibrium data for the ternary system 1-pentanol–ethanol–water have been determined experimentally at 25, 50, 85 and 95ºC. These results have been correlated simultaneously by the UNIQUAC method obtaining two sets of interaction parameters: one of them independent of the temperature and the other with a linear dependence. Both sets of parameters fit the experimental results well.
Patrocinadors: The authors wish to thank the Generalitat Valenciana Spain for the financial help of the Project GV-3174r95 and to DGES for the financial aids of project PB96-0338.
URI: http://hdl.handle.net/10045/2236
ISSN: 0378-3812
DOI: 10.1016/S0378-3812(99)00260-5
Idioma: eng
Tipus: info:eu-repo/semantics/article
Revisió científica: si
Versió de l'editor: http://dx.doi.org/10.1016/S0378-3812(99)00260-5
Apareix a la col·lecció: INV - EQF - Artículos de Revistas
INV - CONCEPT - Artículos de Revistas

Arxius per aquest ítem:
Arxius per aquest ítem:
Arxiu Descripció Tamany Format  
Thumbnail1pent-etanol-water.pdfVersión final (acceso restringido)490,94 kBAdobe PDFObrir     Sol·licitar una còpia


Tots els documents dipositats a RUA estan protegits per drets d'autors. Alguns drets reservats.