El simbolisme en la narrativa de Mercè Rodoreda

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/2166
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: El simbolisme en la narrativa de Mercè Rodoreda
Autor/es: Cortés, Carles
Grupo/s de investigación o GITE: Estudis Transversals: Literatura i Altres Arts en les Cultures Mediterrànies
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Palabras clave: Literatura catalana contemporània | Simbolisme en la literatura | Literatura i gènere | Rodoreda, Mercè
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de creación: 1995
Fecha de publicación: may-1995
Editor: Fundació Revista de Catalunya
Cita bibliográfica: CORTÉS ORTS, Carles. “El simbolisme en la narrativa de Mercè Rodoreda”. Revista de Catalunya. N. 96 (maig 1995). ISSN 0213-5876, pp. 95-104
Resumen: Aquest article pretén facilitar als lectors l'endinsament en l'imaginari de Mercè Rodoreda. La utilització dels símbols, una constant en la literatura, té en l'escriptora un especial tarannà que fa entendre millor aquestes novel·les. La literatura avança lligada a la vida del seu autor. És l'expressió quotidiana d'una manera de ser i d'entendre la vida. La vida de Mercè Rodoreda tingué punts difícils que no sempre va saber superar. Moltes vegades, com ho feien les protagonistes de les seues narracions, intentà fugir de la societat que l'oprimia. L'aïllament suposava un parèntesi en les preocupacions. Aquest aïllament afavoria alhora el procés creador. En els textos de Mercè Rodoreda la paraula se sotmet a un procés d'enriquiment lèxic, amplia les seues competències expressives i ens ofereix la nuesa d'una escriptora que usa la literatura per a fugir de la vida.
URI: http://hdl.handle.net/10045/2166
ISSN: 0213-5876
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:INV - ET - Artícles de Revistes

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailCarlesRUA1.pdf96,61 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.