A generation algorithm suitable for f-structures representations

Empreu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem http://hdl.handle.net/10045/2098
Información del item - Informació de l'item - Item information
Títol: A generation algorithm suitable for f-structures representations
Autors: Tuells, Antoni
Paraules clau: Tactical generation | Reversibility | Unification grammars
Data de publicació: de juliol-1997
Editor: Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural
Citació bibliogràfica: TUELLS, Antoni. “A generation algorithm suitable for f-structures representations”. Procesamiento del lenguaje natural. Nº 21 (jul. 1997), pp. 199-209
Resum: This paper shows that previously reported generation algorithms run into problems in dealing with f-structure representations. A generation algorithm that is suitable for this type of representations, the Semantic Kernel Generation (SKG) algorithm is presented. The SKG method has the same processing strategy as the Semantic Head Driven generation (SHDG) algorithm and relies on the assumption that it is possible to compute the Semantic Kernel (SK) and non Semantic Kernel (Non-SK) information for each input structure.
URI: http://hdl.handle.net/10045/2098
ISSN: 1135-5948
Idioma: eng
Tipus: info:eu-repo/semantics/article
Apareix a la col·lecció: Revistas - Procesamiento del Lenguaje Natural - Nº 21 (julio 1997)

Arxius per aquest ítem:
Arxius per aquest ítem:
Arxiu Descripció Tamany Format  
ThumbnailPLN_21_15.pdf268,47 kBAdobe PDFObrir Vista prèvia


Tots els documents dipositats a RUA estan protegits per drets d'autors. Alguns drets reservats.