La situació social del català al País Valencià en el trànsit dels segles XX al XXI

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/19794
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: La situació social del català al País Valencià en el trànsit dels segles XX al XXI
Authors: Mas i Miralles, Antoni | Montoya-Abat, Brauli
Research Group/s: Els Escriptors i la Impremta en el Pas del Segle XV al XVI | Sociolingüística: Planificació Lingüística i Educació | Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees. Estudis Literaris, Lingüístics i Traductològics Comparats
Center, Department or Service: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana | Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Catalan language | Valencian Region | Demolinguistics | Sociolinguistics
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: Nov-2011
Publisher: Albert-Ludwigs-Universität. Romanisches Seminar
Citation: MAS I MIRALLES, Antoni; MONTOYA ABAT, Brauli. “La situació social del català al País Valencià en el trànsit dels segles XX al XXI”. Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans. No. 24 (2011). ISSN 0932-2221, pp. 293-316
Abstract: A partir de les dades de l'enquesta del SIES de 2010, els autors analitzen els resultats del coneixement, ús i actituds dels valencians en els darrers anys i fan una avaluació de la situació sociolingüística actual. | In this article we analyse the sociolinguistic situation of Catalan in the Valencian region in the last two decades. The Servei d’Investigació i Estudis Sociolinguistics (The Department for Research and Sociolinguistc Studies), an official centre of the Department of Education of the Valencian Government, carried out the interviews which have been used in this study in 1992, 1995, 2005 and 2010. With this data, we have studied the evolution of the knowledge, usage and attitude Valencian people have with regard to their language. In general terms, the evolution of Catalan is shown to be negative, and its usage is decreasing in social and private spheres. The reasons for this decrease – which can be observed in relative figures – can be justified, on one hand, by the arrival of a great number of immigrants in this period and, on the other, by the political change which took place in 1995 in the Valencian Government, which has meant a regression in the process of linguistic recovery.
URI: http://hdl.handle.net/10045/19794
ISSN: 0932-2221
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Peer Review: si
Publisher version: http://www.romanistik.uni-freiburg.de/pusch/zfk/index.htm
Appears in Collections:INV - EXPLANAT - Articles de Revistes
INV - SPLE - Articles d'Investigació / Research Papers Published in Scientific Journals
INV - TRACLAVAL - Articles de Revistes

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail18_Mas_Montoya.pdf437,44 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.