Comparing nondeterministic and quasideterministic finite-state transducers built from morphological dictionaries

Empreu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem http://hdl.handle.net/10045/1680
Información del item - Informació de l'item - Item information
Títol: Comparing nondeterministic and quasideterministic finite-state transducers built from morphological dictionaries
Autors: Garrido Alenda, Alicia | Forcada, Mikel L.
Paraules clau: Transductores de estados finitos | Diccionarios morfológicos | Finite-state transducers | Morphological dictionaries
Data de publicació: de setembre-2002
Editor: Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural
Citació bibliogràfica: GARRIDO ALENDA, Alicia; FORCADA ZUBIZARRETA, Mikel L. “Comparing nondeterministic and quasideterministic finite-state transducers built from morphological dictionaries”. Procesamiento del lenguaje natural. Nº 29 (septiembre 2002), pp. 73-80
Resum: Se presenta una comparación entre transductores de estados finitos cuasideterministas y no deterministas generados a partir de diccionarios morfológicos que contienen el vocabulario (lemas) y la información sobre flexión morfológica de una aplicación de procesamiento del lenguaje natural tal como el analizador morfológico en un sistema de traducción automática. Los resultados indican que los transductores no deterministas son más compactos que los cuasideterministas sin ser mucho más lentos. | This paper describes a comparison between quasideterministic and nondeterministic finite-state transducers generated from morphological dictionaries containing the vocabulary (lemmas) and the morphological inflection information of a natural language processing application such as the morphological analyser of a machine translation system. Results show that non-deterministic transducers are more compact than their quasideterministic counterparts while being almost as fast.
Patrocinadors: Work supported by the Spanish Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología through grant TIC2000-1599-CO2-02, and by the Universitat d’Alacant and Caja de Ahorros del Mediterráneo through project internostrum.com.
URI: http://hdl.handle.net/10045/1680
ISSN: 1135-5948
Idioma: eng
Tipus: info:eu-repo/semantics/article
Apareix a la col·lecció: Revistas - Procesamiento del Lenguaje Natural - Nº 29 (septiembre 2002)
INV - TRANSDUCENS - Artículos de Revistas

Arxius per aquest ítem:
Arxius per aquest ítem:
Arxiu Descripció Tamany Format  
ThumbnailPLN_29_09.pdf402,29 kBAdobe PDFObrir Vista prèvia


Tots els documents dipositats a RUA estan protegits per drets d'autors. Alguns drets reservats.