Algunos comentarios críticos sobre el libro Hablar con corrección, de Pancracio Celdrán Gomariz

Empreu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem http://hdl.handle.net/10045/14759
Información del item - Informació de l'item - Item information
Títol: Algunos comentarios críticos sobre el libro Hablar con corrección, de Pancracio Celdrán Gomariz
Títol alternatiu: Some critical comments on the book Hablar con corrección, by Pancracio Celdrán Gomariz
Autors: Longa Martínez, Víctor Manuel | López Rivera, Juan José
Paraules clau: Celdrán Gomariz, Pancracio | Hablar con corrección | Crítica
Àrees de coneixement: Lingüística General | Lengua Española
Data de publicació: 2009
Editor: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura
Citació bibliogràfica: LONGA MARTÍNEZ, Víctor Manuel; LÓPEZ RIVERA, Juan José. “Algunos comentarios críticos sobre el libro Hablar con corrección, de Pancracio Celdrán Gomariz”. ELUA. Estudios de Lingüística. N. 23 (2009). ISSN 0212-7636, pp. 353-370
URI: http://hdl.handle.net/10045/14759 | http://dx.doi.org/10.14198/ELUA2009.23.15
ISSN: 0212-7636
DOI: 10.14198/ELUA2009.23.15
Idioma: spa
Tipus: info:eu-repo/semantics/article
Revisió científica: si
Apareix a la col·lecció: Revistas - ELUA - 2009, N. 23

Arxius per aquest ítem:
Arxius per aquest ítem:
Arxiu Descripció Tamany Format  
ThumbnailELUA_23_15.pdf209,25 kBAdobe PDFObrir Vista prèvia


Tots els documents dipositats a RUA estan protegits per drets d'autors. Alguns drets reservats.