La expulsión del paraíso: la literatura como peregrinaje

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/14369
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: La expulsión del paraíso: la literatura como peregrinaje
Authors: Tortosa, Virgilio
Research Group/s: Estudis Transversals: Literatura i Altres Arts en les Cultures Mediterrànies | Estudios de Teoría Literaria, Literatura Comparada y Teoría de la Traducción Literaria (TeLiCom)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura
Keywords: Historia de la literatura | Exilio
Knowledge Area: Literatura
Date Created: 9-Jun-2009
Issue Date: 6-Sep-2010
Abstract: L’exili es dibuixa al llarg de la història com un eix vertebrador i generador de literatura; en aquest sentit, l'article al·ludeix a obres que, des de ben antic, s’han referit al viatge i a l’exili i s’han convertit en referents literaris que han servit de punt de partida als models actuals. Així, el Gènesi, L’Odissea d’Homer, La Cançó de Roland, El Cantar de Mio Cid, el Quixot o el mateix Tirant lo Blanch, entre d’altres, esdevenen referents que demostren el gust ancestral de la humanitat pel viatge; un viatge que pot esdevenir mític o llegendari, tot i que en d’altres ocasions és un viatge real, en tant que físic, però també imaginari, en tant que psicològic o mental. I, per què no, arribats ja a l’era digital, el viatge es converteix en moltes ocasions en un simple simulacre.
Description: Comunicación presentada en III Seminari Internacional d’Estudis Transversals "Visions de l’exili: literatura, pintura i gènere", Alacant, 8-9 juny 2009.
URI: http://hdl.handle.net/10045/14369
Language: spa
Type: info:eu-repo/semantics/conferenceObject
Peer Review: si
Appears in Collections:INV - ET - Comunicacions a Congresos, Conferències, etc.
INV - TeLiCom - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc.
INV - MIF - Comunicacions en Congressos, Conferències, etc.

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Num2Virgilio.DefinitivaVirgilio.doc88 kBMicrosoft WordOpen Preview
ThumbnailNum2Virgilio.DefinitivaVirgilio.pdf90,82 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.