El Flos sanctorum romançat: els dos incunables de la traducció catalana de la Legenda aurea

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/14078
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: El Flos sanctorum romançat: els dos incunables de la traducció catalana de la Legenda aurea
Autor/es: Càmara Sempere, Hèctor
Grupo/s de investigación o GITE: Els Escriptors i la Impremta en el Pas del Segle XV al XVI
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Palabras clave: Hagiografia | Codicologia | Jacobo de Vorágine | Legenda aurea
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: 2009
Editor: Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
Cita bibliográfica: CÀMARA SEMPERE, Hèctor. “El Flos sanctorum romançat: els dos incunables de la traducció catalana de la Legenda aurea”. En: Medievalismo en Extremadura: estudios sobre literatura y cultura hispánicas en la Edad Media. Cáceres : Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones, 2009. ISBN 978-84-7723-879-9, pp. 543-556
Resumen: Estudi codicològic dels dos incunables conservats que contenen la traducció al català de la "Legenda aurea" de Jacobus de Voragine (ca. 1264) i que reben el títol de "Flos sanctorum". També conté un repàs a la tradició manuscrita anterior i una breu descripció lingüística. A més, l'autor incorpora una aproximació a les semblances i diferències entre els incunables i alguns dels manuscrits que han transmés la traducció catalana de l'obra de Voragine.
Patrocinador/es: El present treball s’emmarca en el projecte d’investigació "Edició citica digital de textos literaris dels segles XV i XVI de les lletres valencianes" (GV07/140), finançat per la Generalitat Valenciana.
URI: http://hdl.handle.net/10045/14078
ISBN: 978-84-7723-879-9
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/bookPart
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres

Archivos en este ítem:


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.