Dret i criminologia. Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/136918
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Dret i criminologia. Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Authors: Torres Díaz, María Concepción
Research Group/s: Grupo de Estudios Constitucionales del Estado y la Unión Europea (GECO-UE)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Estudios Jurídicos del Estado | Universidad de Alicante. Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género
Keywords: Derecho | Criminología | Perspectiva de género | Iusfeminismo | Docencia | Investigación
Issue Date: 2018
Publisher: Xarxa Vives d’Universitats
Citation: Torres Díaz, M. Concepción. Dret i criminologia. Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. Castelló de la Plana: Xarxa Vives d’Universitats, 2018. ISBN 978-84-09-05886-0, 69 p.
Abstract: En aquesta guia s’arrepleguen recomanacions per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els graus en Dret (i els drets) i Criminologia i, per extensió, en la docència en ciències jurídiques. Per a l’autora, la professora de la Universitat d’Alacant M. Concepción Torres Díaz, l’educació superior que integra aquesta perspectiva revaloritza els sabers i els coneixements tradicionals, redibuixa els esquemes mentals i simbòlics del pensament jurídic i permet reflexionar sobre els termes en els quals s’ha construït el subjecte jurídic. La guia proposa, abans d’endinsar-se en les diferents branques i categories jurídiques que conformen els estudis oficials del grau en Dret i Criminologia, l’anàlisi dels textos jurídics històrics com a recomanació general des de la qual, d’una banda, desenvolupar la mirada sensible al gènere en la docència i, d’una altra, per a determinar quines persones han sigut (i són) reconegudes com a persones davant el discurs jurídic. La Guia exemplifica el que s’ha dit a través d’una àmplia selecció de textos jurídics per a cadascuna de les branques del dret i en un ampli període temporal. Així, s’ofereixen unes anotacions interessants, amb perspectiva de gènere, del Codi Penal de 1944 i del recentment aprovat Pacte contra la Violència de Gènere, per posar-ne solament dos exemples.
URI: http://hdl.handle.net/10045/136918
ISBN: 978-84-09-05886-0
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/book
Rights: Llibre sota una llicència Creative Commons BY-NC-SA.
Peer Review: si
Publisher version: https://www3.vives.org/publicacions/arxius/dret_criminologia.pdf
Appears in Collections:INV - GECO-UE - Libros

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailTorres-Diaz_Dret_criminologia.pdfNueva versión en catalán Libro Dret_criminologia escrito por la profesora Dra. Concepción Torres1,2 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.