La flexió verbal catalana: una proposta de descripció pandialectal

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/13284
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: La flexió verbal catalana: una proposta de descripció pandialectal
Authors: Montoya-Abat, Brauli
Research Group/s: Sociolingüística: Planificació Lingüística i Educació
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Flexió verbal | Llengua catalana | Verbs regulars | Dialectes
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 1989
Publisher: Universitat de Lleida
Citation: MONTOYA ABAT, Brauli. “La flexió verbal catalana: una proposta de descripció pandialectal”. Sintagma. N. 1 (1989). ISSN 0214-9141, pp. 5-14
Abstract: Aquest article és una descripció dels verbs regulars catalans sense la limitació clàssica al català central. L'objectiu del treball és la proposta de noves formes verbals per a l'estàndard català; aquestes formes procedeixen dels dialectes balear i valencià. Hi ha també un apèndix amb la conjugació dels cinc models verbals que són, normalment, considerats com a regulars. | This paper is a description of the Catalan regular verbs without the classical limitation to the central Catalan. The aim of the work is the proposal of new verbal forms for the standard Catalan; these forms come from the Balearic and Valencian dialects. There is, also, an appendix with the conjugation of the five verbal patterns that are, usually, treated as regular ones.
URI: http://hdl.handle.net/10045/13284
ISSN: 0214-9141
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Peer Review: si
Appears in Collections:INV - SPLE - Articles d'Investigació / Research Papers Published in Scientific Journals
INV - EXPLANAT - Articles de Revistes

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailBrauli_Montoya_Flexio_verbal.pdf230,1 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.