Lematitzaciò del lèxic de les proses mitològiques de Joan Roís de Corella

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/13070
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Lematitzaciò del lèxic de les proses mitològiques de Joan Roís de Corella
Authors: Martos Sánchez, Josep Lluís
Research Group/s: Literatura Catalana Medieval
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Lèxic | Lematitzaciò | Proses mitològiques | Roís de Corella, Joan
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2001
Publisher: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Facultad de Filología
Citation: MARTOS SÁNCHEZ, Josep Lluís. “Lematitzaciò del lèxic de les proses mitològiques de Joan Roís de Corella”. Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca. N. 7 (2000-2001). ISSN 1130-8508, pp. 69-111
Sponsor: Aquest treball s'ha fet dins el projecte "El léxico literario valenciano del siglo XV", subvencionat pel Ministeri d'Educació i Cultura (PB-OI10), dirigit pel Dr. Rafael Alemany Ferrer.
URI: http://hdl.handle.net/10045/13070
ISSN: 1130-8508
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Peer Review: si
Appears in Collections:INV - LICATMED - Articles de Revistes
INV - LIP - Articles de Revistes

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailMartos_Lematitzacio.pdf1,49 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.