Actualitzem els clàssics: traducció, literatura romànica i ensenyament dels clàssics valencians (la Queste del saint graal i el Tirant lo Blanch)

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/12980
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Actualitzem els clàssics: traducció, literatura romànica i ensenyament dels clàssics valencians (la Queste del saint graal i el Tirant lo Blanch)
Authors: Martines, Vicent
Research Group/s: Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees. Estudis Literaris, Lingüistics i Traductològics Comparats
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Traducció | Literatura romànica | Ensenyament de la literatura | Clàssics valencians
Knowledge Area: Filología Catalana | Traducción e Interpretación
Issue Date: Nov-2003
Publisher: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Citation: MARTINES PERES, Vicent. "Actualitzem els clàssics: traducció, literatura romànica i ensenyament dels clàssics valencians (la Queste del saint graal i el Tirant lo Blanch)". En: Llengua, societat i ensenyament / edició a cura de Vicent Martines (coord.). Alacant : Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2003. Vol. 3. ISBN 84-608-0017-2
URI: http://hdl.handle.net/10045/12980
ISBN: 84-608-0017-2 (Vol. III) | 84-608-0014-8 (Obra completa)
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Peer Review: si
Appears in Collections:INV - TRACLAVAL - Capítols de Llibres

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailVicent_Martines_Actualitzem.pdf238,65 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.