Aproximació al vocabulari eroticoamorós del Tirant lo Blanch

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/12674
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Aproximació al vocabulari eroticoamorós del Tirant lo Blanch
Autor/es: Baile López, Eduard
Grupo/s de investigación o GITE: Literatura Catalana Medieval
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Palabras clave: Tirant lo Blanch | Lèxic eroticoamorós | Contextos | Erotic vocabulary
Área/s de conocimiento: Filología Catalana | Lexicografía
Fecha de creación: 2009
Fecha de publicación: abr-2009
Editor: Associació de Joves Lingüistes | Universitat de Girona | Documenta Universitaria
Cita bibliográfica: BAILE LÓPEZ, Eduard. “Aproximació al vocabulari eroticoamorós del Tirant lo Blanch”. Interlingüística. N. 19 (2009). ISSN 1134-8941, pp. 416-427
Resumen: El cabal lèxic del Tirant lo Blanch és, certament, immens i de gran vàlua per a l’estudi de la llengua catalana: la gran novel·la valenciana del segle XV, obra de Joanot Martorell, compta amb més de mig milió de paraules, constituïdes, al seu torn, en vora 6.000 lemes. En aquest sentit, creiem que és donat d’afirmar que el corpus martorellià ens concedeix l’oportunitat de dur a terme nombroses investigacions interessants des de molts diversos angles, com, per exemple, l’anàlisi de camps semàntics particulars; així, doncs, pensem que l’estudi dels mots tirantians relacionats amb els oficis, amb els animals, amb la mar, amb l’exèrcit, etc. donaria molt de si. D’entre els possibles camps d’atenció, el que més productivitat podria oferir és, al nostre parer, el del vocabulari vinculat amb l’àmbit eroticoamorós, en tant que el Tirant té en l’element sentimental i, sovint, obertament sexual, un dels punts més sucosos. I aquest és el nostre propòsit: acostar-nos als mots de caire sensual del text valencià per tal de pouar-hi sentits amagats ja siga d’explicables pel context sociocultural de l’època, ja siga d’influïts per la literatura. Estem, a més, davant d’un model de llengua força viu que, tot i el pas dels segles, ens pot servir d’element referencial a l’hora de reconstruir l’estàndard modern per damunt d’altres clàssics de l’època. En aquesta línia, val a dir que el lèxic tirantià es revela com una font inexcusable per a la confecció de futurs diccionaris per les acadèmies i les institucions pertinents. | This paper refers to the erotic vocabulary contained in Tirant lo Blanch, a chivalry novel written in Catalan by Joanot Martorell and published for the first time in Valencia, 1490. As love and sex take an important role in Tirant lo Blanch, my aim is to attend to a selection of those words related to sensuality –not just words that belong firmly to this particular conceptual setting but also words that relate to it thanks to the narrative context. Because of the limits of this paper, my final writing offers no thoughtful insight on any selected word but, instead, it is developed just as a representative sample of erotic terms, which are structured in different conceptual contexts, leaving the task of detailed definitions for further analysis to be prepared for future congresses.
URI: http://hdl.handle.net/10045/12674
ISSN: 1134-8941
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:INV - LICATMED - Articles de Revistes

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailAJL_Girona_EduardBaile.pdfVersión revisada (acceso libre)89,05 kBAdobe PDFAbrir Vista previa
ThumbnailInterlinguistica_Eduard_Baile.pdfVersión final (acceso libre)281,9 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.