Estudi paremiològic del Tirant lo Blanch

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/12653
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Estudi paremiològic del Tirant lo Blanch
Autor/es: Baile López, Eduard
Grupo/s de investigación o GITE: Literatura Catalana Medieval
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Palabras clave: Tirant lo Blanch | Parèmies
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de creación: 2005
Fecha de publicación: 2007
Editor: Universidad de León. Secretariado de Publicaciones
Cita bibliográfica: BAILE LÓPEZ, Eduard. “Estudi paremiològic del Tirant lo Blanch”. En: Actas del XI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval : (Universidad de León, 20 al 24 de septiembre de 2005) / Armando López Castro, María Luzdivina Cuesta Torre (editores). León : Universidad de Léon, 2007. Vol. I. ISBN 978-84-9773-357-1, pp. 277-285
Resumen: El present article arreplega, en ordre de lectura, les parèmies i les marques d’inserció contingudes en el Tirant lo Blanch. Així mateix, el nostre treball mira de copsar la freqüència d’aparició de dites parèmies al llarg de la novel·la, ço és, de comprovar si n’hi ha una distribució equilibrada o si, pel contrari, n’hi ha una d’irregular; en aquesta línia, mentre que l’equilibri en l’ús de parèmies ha estat entés com un índex fiable de la unitat d’autor o, si més no, d’un Joanot Martorell com a autor inicial i únic amb revisió posterior d’altres mans ―però no de coautoria―, la presència de fragments amb un ús reduït de parèmies ha estat relacionada amb la intervenció de dos autors amb sensibilitats diferents ―tòpicament, un Martorell popularitzant en contrast amb un Martí Joan de Galba suposadament menys coneixedor de la llengua no literària.
URI: http://hdl.handle.net/10045/12653
ISBN: 978-84-9773-357-1
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/bookPart
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:INV - LICATMED - Ponències i Comunicacions a Congressos, Conferències...

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailAHLM_Lleó_EduardBaile.pdf74,08 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.