Aportacions al lèxic aspenc d’origen català

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/12652
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Aportacions al lèxic aspenc d’origen català
Autor/es: Baile López, Eduard
Grupo/s de investigación o GITE: Literatura Catalana Medieval
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Palabras clave: Lèxic | Aspenc
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de creación: 2009
Fecha de publicación: 25-nov-2009
Resumen: Situada a la comarca del Vinalopó Mitjà, Asp és una població castellanoparlant envoltada, tret de Montfort, per poblacions de predomini lingüístic català, fet que li ha valgut el qualificatiu d’illot lingüístic. Tal proximitat i els orígens catalanoparlants de la vila fins a, si més no, la meitat del segle XVII o, a tot estirar, els primers decennis del XVIII, conflueixen en l’existència d’un cabal lèxic d’origen català relativament nombrós en la parla tradicional de la població, malgrat que s’hi observa un desús progressiu entre els jóvens a mesura que el castellà estàndard s’hi assenta. Aquest petit treball de recopilació de vocabulari aspenc procedent del català pretén d’assolir els objectius següents: a) Arreplegar mots emprats tradicionalment a Asp i provinents d’ètims d’origen català encara no localitzats. b) Arreplegar mots aspencs d’origen català no documentats directament amb anterioritat per bé que sí que se’n donen referències de termes relacionats. c) Assenyalar la probable procedència catalana de mots arreplegats prèviament, tot i que no identificats correctament com a catalanismes, perquè no se’n dóna cap origen o perquè se’n dóna un de discutible.
Descripción: Pendent de publicació en La Rella, n. 22 (2009), Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó.
URI: http://hdl.handle.net/10045/12652
ISSN: 0212-6443
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/preprint
Revisión científica: no
Aparece en las colecciones:INV - LICATMED - Articles de Revistes

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailLaRella22_EduardBaile.pdf107,62 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.