«Estels fets pols»: l'ús de l'oripell en la Festa o Misteri d'Elx

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/12611
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: «Estels fets pols»: l'ús de l'oripell en la Festa o Misteri d'Elx
Authors: Càmara Sempere, Hèctor
Research Group/s: Els Escriptors i la Impremta en el Pas del Segle XV al XVI | Literatura Catalana Medieval
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Misteri d'Elx | Oripell | Teatre | Art | Edat Mitjana
Knowledge Area: Filología Catalana
Date Created: 8-Sep-2009
Issue Date: 24-Nov-2009
Abstract: Estudi sobre l'ús de l'oripell en el Misteri d'Elx. Es tracta d'un efecte especial (trossets de paper daurat que llancen els personatges celestials o que forma part dels objectes celestials) que s'empra per a emfatitzar moments de la representació en què es produeix una intervenció divina. El seu origen està relacionat amb la importància que es va atorgar a la llum i el color en la edat mitjana.
Description: Comunicació presentada en el XV Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Lleida, 7-11 setembre 2009.
Sponsor: Aquest treball s’emmarca dins del projecte Edición crítica digital de textos hagiográficos de la literatura catalana de los siglos XV y XVI (FFI2009-11594/FILO).
URI: http://hdl.handle.net/10045/12611
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/preprint
Peer Review: si
Appears in Collections:INV - EXPLANAT - Comunicacions en Congressos, Conferències, etc.
INV - LICATMED - Ponències i Comunicacions a Congressos, Conferències...

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailEstels fets pols.pdf1,74 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.