Les poesies catalanes de Mossén Avinyó del ms. B2280 de la Hispanic Society of America

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/1253
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Les poesies catalanes de Mossén Avinyó del ms. B2280 de la Hispanic Society of America
Autor/es: Martín Pascual, Llúcia | Garcia Sempere, Marinela
Grupo/s de investigación o GITE: Literatura Catalana Medieval | Els Escriptors i la Impremta en el Pas del Segle XV al XVI
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Palabras clave: Poesia | Cançoneril | Segle XV | Mossén Avinyó
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de creación: 2005
Fecha de publicación: 2006
Editor: Mucchi Editore
Cita bibliográfica: MARTÍN PASCUAL, Llúcia; GARCIA SEMPERE, Marinela. “Les poesies catalanes de Mossén Avinyó del ms. B2280 de la Hispanic Society of America”. Cultura neolatina. Vol. LXVI, n. 1-2 (2006). ISSN 0391-5654, pp. 105-140
Serie/Informe nº: Articles | 2
Resumen: Aquest article presenta una sèrie de quatre poesies, amb la rúbrica «Mossén Avinyó», recollides en la darrera part del manuscrit B2280 de la Hispanic Society of America de Nova York, conegut també com a Cancionero Vindel o Cancionero Castellano (NH2, o també T), per oposició al Cancionero Lemosín, B2281, que conté les poesies d’Ausiàs March, entre d’altres poetes, i conservat també a la mateixa biblioteca. Les quatre poesies que ací presentem són les úniques peces escrites en català de tot el Cançoner i, en les dues darreres composicions, apareix una interessant glossa de moltes de les imatges que s'hi utilitzen.
Patrocinador/es: Aquest treball s’ha realitzat en el marc del projecte d’investigació BFF2002-1273 del Ministeri de Ciència i Tecnologia.
URI: http://hdl.handle.net/10045/1253
ISSN: 0391-5654
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:INV - EXPLANAT - Articles de Revistes
INV - LICATMED - Articles de Revistes

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailPoesies_Avinyo_CN.pdf205,7 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Este ítem está licenciado bajo Licencia Creative Commons Creative Commons