Aprenentatge basat en projectes grans: experiència i lliçons apreses

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/108401
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Aprenentatge basat en projectes grans: experiència i lliçons apreses
Authors: Villagrá-Arnedo, Carlos-José | Molina-Carmona, Rafael | Llorens Largo, Faraón | Gallego-Durán, Francisco J.
Research Group/s: Grupo de Investigación en Tecnologías Inteligentes para el Aprendizaje (Smart Learning)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial
Keywords: Aprenentatge basat en projectes (ABP) | Ensenyament-aprenentatge | Projectes grans | Enginyeria | Lliçons apreses
Knowledge Area: Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial
Issue Date: 2020
Publisher: Octaedro | Universitat de Barcelona. IDP/ICE
Citation: Villagrá Arnedo, Carlos J.; Molina Carmona, Rafael; Llorens Largo, Faraón; Gallego Durán, Francisco J. Aprenentatge basat en projectes grans: experiència i lliçons apreses. Barcelona: Octaedro; IDP/ICE, Universitat de Barcelona, 2020. (Quaderns de docència universitària; 41). ISBN 978-84-18348-19-8, 57 p.
Abstract: L’aprenentatge basat en projectes (ABP) és un model d’ensenyament-aprenentatge en què els continguts s’aprenen i els objectius s’assoleixen mitjançant la realització d’un projecte que l’alumnat desenvolupa organitzat en equips de treball. El projecte parteix d’una anàlisi prèvia del professorat per assegurar que cada estudiant té la capacitat de poder-lo resoldre i que, a mesura que el vagi desenvolupant, adquirirà totes les competències i les habilitats requerides. Els avantatges d’aplicar un model d’ABP són moltes, entre les quals l’augment de la motivació, la participació i l’autoestima, així com el desenvolupament d’habilitats i de competències importants com ara el treball en equip, la planificació, la comunicació efectiva, la gestió del temps, la presa de decisions i la resolució de problemes, totes elles adreçades a preparar més bé l’alumnat perquè s’encari amb les situacions reals que es trobarà en el món professional. L’objectiu d’aquest document és proporcionar una guia d’aplicació de l’ABP partint de l’experiència pròpia en enginyeria en projectes que engloben diverses assignatures. Pretén aportar un seguit d’aspectes clau en forma de lliçons apreses per tenir-les en compte a l’hora d’afrontar el disseny d’un ABP que comprengui un curs o itinerari complet.
URI: http://hdl.handle.net/10045/108401
ISBN: 978-84-18348-19-8
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/book
Rights: © Carlos J. Villagrá Arnedo, Rafael Molina Carmona, Faraón Llorens Largo, Francisco J. Gallego Durán; IDP/ICE, UB i Ediciones OCTAEDRO, S.L. Aquesta obra està sota la llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada de Creative Commons i la Universitat de Barcelona. Podeu reproduir, distribuir o comunicar públicament l’obra només sota els termes d’aquesta llicència. En cada còpia que reproduïu, distribuïu o comuniqueu públicament, hi heu de fer constar l’autor i la institució (IDP/ICE, UB). No podeu fer-ne un ús comercial ni tampoc obres derivades. El text complet de la llicència el podeu trobar a: http://www.publicacions.ub.es/doi/licencia/resum-noderiv.htm.
Peer Review: si
Publisher version: http://hdl.handle.net/2445/169618
Appears in Collections:INV - Smart Learning - Libros

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailAprenentatge-basat-en-projectes-grans.pdf3,15 MBAdobe PDFOpen Preview


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons