Paisatge, clima, perill, por i patiment: una ullada al Mediterrani occidental a l’època moderna

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/107923
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Paisatge, clima, perill, por i patiment: una ullada al Mediterrani occidental a l’època moderna
Other Titles: Paisaje, clima, peligro, miedo y sufrimiento: un vistazo al Mediterráneo occidental en la época moderna | Landscape, climate, danger, fear and suffering: a look at the western Mediterranean in the modern era
Authors: Alberola-Romá, Armando
Research Group/s: Grupo de Investigación en Historia y Clima
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas
Keywords: Mar Mediterrani | Segles XVI-XVIII | Clima, paisatge, risc i perill | Por | Febres | Mar Mediterráneo | Siglos XVI-XVIII | Clima, paisaje, riesgo y peligro | Miedo | Fiebres | Mediterranean sea | 16th-18th centuries | Climate, landscape, risk and danger | Fear | Fevers
Knowledge Area: Historia Moderna
Issue Date: 2019
Publisher: Universitat de Barcelona. Departament d'Història Moderna
Citation: Pedralbes. 2019, 39: 83-119. doi:10.344/pedralbes2019.39.4
Abstract: El Mediterrani, mar entre mars, és un personatge històric singular. Aquesta anàlisi pretén destacar les seues característiques polièdriques i la singularitat dels seus molts paisatges, encara que fent major atenció als que han pogut passar més desapercebuts durant els segles moderns. És evident que el clima ha condicionat els paisatges, les formes de vida quotidiana o les diferents activitats econòmiques, com ara el conreu de la terra, la navegació comercial i de guerra, l’explotació de la sal o la comercialització de la neu i el gel. També els fenòmens extrems de la naturalesa han impactat en les terres i en les gents mediterrànies, amb les seues implicacions politicoeconòmiques, religioses o mentals. En última instància, els problemes biològics i sanitaris, especialment els derivats de l’acció de les febres, van condicionar igualment el desenvolupament econòmic i social de tots els que habitaren en la conca occidental del Mediterrani. | El Mediterráneo, mar entre mares, es un personaje histórico singular. Este análisis pretende destacar las características poliédricas de su cuenca y la singularidad de su variada geografía, pero prestando atención a aquellos aspectos que han podido pasar más desapercibidos durante los siglos modernos. Es evidente que el clima ha condicionado los paisajes, las formas de vida cotidiana y las diferentes actividades económicas, como, por ejemplo, el cultivo de la tierra, la navegación comercial y bélica, la explotación de la sal o la comercialización de la nieve y el hielo. Asimismo, los fenómenos extremos de la naturaleza han impactado en las tierras y las gentes mediterráneas, con sus implicaciones político-económicas, religiosas o culturales. Por último, también los problemas biológicos y sanitarios, sobre todo los derivados de la acción de las fiebres, han condicionado el desarrollo económico y social de todos cuantos han habitado en la cuenca occidental del Mediterráneo. | The Mediterranean, a sea between seas, is a singular historical character. This analysis aims to highlight its polyhedral characteristics and the uniqueness of its many landscapes, with an emphasis on those that went somewhat unnoticed during the modern era. Evidently the climate has conditioned these landscapes, as well as different ways of life and various economic activities, such as agriculture, commercial and naval shipping, and the commercial exploitation of salt, snow and ice reserves. Natural phenomena have also influenced the lands and people of the Mediterranean, with their corresponding politico-economic, religious and mental implications. Lastly, biological and health issues, especially those resulting from the actions of fevers and diseases, affected the economic and social development of those who lived in the western Mediterranean basin.
Sponsor: Aquesta contribució forma part dels resultats del projecte de recerca HAR2017-82810-P, inclòs en el Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d’Excel·lència promogut pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats del Govern d’Espanya.
URI: http://hdl.handle.net/10045/107923
ISSN: 0211-9587 | 2385-4391 (Internet)
DOI: 10.344/pedralbes2019.39.4
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: Llicència Creative Commons Reconoixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0
Peer Review: si
Publisher version: https://doi.org/10.344/pedralbes2019.39.4
Appears in Collections:INV - HYC - Artículos de Revistas

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailAlberola-Roma_2019_Pedralbes.pdf1,01 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.