Ferrando Francés, Antoni (2018), Fabra, Moll i Sanchis Guarner. La construcció d’una llengua moderna de cultura des de la diversitat, València, Publicacions de la Universitat de València

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/106609
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Ferrando Francés, Antoni (2018), Fabra, Moll i Sanchis Guarner. La construcció d’una llengua moderna de cultura des de la diversitat, València, Publicacions de la Universitat de València
Authors: Garcia Sebastià, Josep Vicent
Research Group/s: Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees. Estudis Literaris, Lingüístics i Traductològics Comparats
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Fabra | Moll | Sanchis Guarner | Llengua catalana | Codificació de la llengua
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2019
Publisher: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Citation: Ítaca. Revista de Filologia. 2019, 10: 245-250. doi:10.14198/ITACA2019.10.11
URI: https://doi.org/10.14198/ITACA2019.10.11 | http://hdl.handle.net/10045/106609
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2019.10.11
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/review
Rights: Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial 4.0
Peer Review: si
Publisher version: https://itaca.ua.es/
Appears in Collections:INV - TRACLAVAL - Articles de Revistes
Revistas - Ítaca - 2019, Núm. 10

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailItaca_10_11.pdf245,22 kBAdobe PDFOpen Preview


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons