Marià Villangómez: el fabrisme a les Pitiüses

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/106526
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Marià Villangómez: el fabrisme a les Pitiüses
Other Titles: Marià Villangómez: Fabrism in the Pityusic Islands
Authors: Ribes i Marí, Enric
Keywords: Fabra | Villangómez | Moll | Eivissa | Formentera | Pitiüses | Fabrisme | Normativització | Ibiza | The Pityuses | Fabrism | Normalization
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2019
Publisher: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Citation: Ítaca. Revista de Filologia. 2019, 10: 155-177. doi:10.14198/ITACA2019.10.08
Abstract: Pompeu Fabra no va visitar mai les Pitiüses, ni hi va tenir cap relació directa. La seva obra, tanmateix, hi va arribar i hi va arrelar. Hi va tenir un paper important, sens dubte, el menorquí Francesc de B. Moll, que adaptà les normes fabrianes al català de les Balears (sobretot de Mallorca i Menorca). Però qui va ser decisiu en la introducció i l’arrelament dels fabrisme a Eivissa i a Formentera, va ser el poeta Marià Villangómez. Ell va esdevenir el seu primer deixeble en aquestes illes i també va exercir de gramàtic quan va publicar Curs d’iniciació a la llengua. Normes gramaticals. Lectures eivissenques i formentereres, que és una veritable adaptació al parlar de les Pitiüses de l’obra del mestre Fabra i de Moll. En aquest article fem un repàs per tot aquest procés, des de la introducció per Villangómez del fabrisme a Eivissa i Formentera, fins a la consolidació de tot un equip de correctors i professors que en segueixen les ensenyances, les difonen, i les apliquen en les nombroses publicacions que s’hi editen. | Pompeu Fabra never visited the Pityuses, nor had any direct relationship with them. His work, however, arrived there and took root. The Minorcan Francesc de B. Moll, who adapted the Fabrian norms to the Catalan of the Balearic Islands (especially of Mallorca and Menorca), had an important role in it. But the one who had a key role in the introduction and rooting of the Fabrian regulations in Ibiza and Formentera was the poet Marià Villangómez. He became his first disciple in these islands and also served as a grammarian when he published Curs d’iniciació a la llengua. Normes gramaticals. Lectures eivissenques i formentereres, which is a real adaptation to the language of the the Pityuses of master Fabra’s work, and Moll’s. In this paper we review all this process, from the introduction of the Fabrian work in Ibiza and Formentera by Villangómez to the consolidation of a whole team of correctors and teachers who follow his teachings, spread them, and apply them in the numerous publications that are edited.
URI: https://doi.org/10.14198/ITACA2019.10.08 | http://hdl.handle.net/10045/106526
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2019.10.08
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: Llicència Creative Commons Reconeixement 4.0
Peer Review: si
Publisher version: https://itaca.ua.es/
Appears in Collections:Ítaca. Revista de Filologia - 2019, Núm. 10

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailItaca_10_08.pdf1,98 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.