Informe de rendició de comptes 2018

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/100968
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Informe de rendició de comptes 2018
Authors: Universidad de Alicante
Keywords: Universitat d’Alacant | Rendició de comptes | Inspecció General de Serveis
Issue Date: 2019
Publisher: Universitat d'Alacant
Abstract: L’elaboració de l’informe de rendició de comptes de la institució per a l’any 2018 s’estableix dins del pla d’actuacions de la Inspecció General de Serveis de la Universitat d’Alacant per al curs acadèmic 2019/2020. Ben poques universitats espanyoles elaboren aquest tipus d’informe, per aixó la Universitat d’Alacant, amb aquest exercici de transparència, pot demostrar a la societat quina és la seua aportació concreta als sistemes d’educació superior i de ciència i tecnologia. La informació que genera una universitat al llarg d’un any és ingent i, per tant, en el disseny d’aquest informe de rendició de comptes s’ha partit d’una sèrie de premisses destinades a garantir-ne l’elaboració enguany, així com la possibilitat de continuar fent-ho en anys successius, facilitant les dades que permeten observar l’evolució seguida per la institució al llarg del temps. Per aquest motiu, s’ha realitzat una selecció de dades i indicadors, que inclou la comparació del paper que juga la Universitat d’Alacant en el context internacional i en relació amb la resta d’universitats públiques espanyoles, especialment amb les que formen el Sistema Universitari Públic Valencià. L’objectiu que pretén aconseguir l’informe és oferir una síntesi d’informació rellevant i contrastada que permeta a la societat tenir elements suficients a l’hora de jutjar la resposta de la Universitat d’Alacant en relació amb les necessitats de l’entorn, les funcions que té encomanades i els recursos que té a la seua disposició. La majoria de les dades utilitzades per a l’elaboració d’aquest informe procedeixen del Sistema d’Informació de la Universitat d’Alacant i de la informació facilitada per la Gerència,diferents vicerectorats i serveis de la nostra institució universitària, a més de la Unitat Tècnica de Qualitat. També s’han consultat, entre d’altres, el Sistema Integrat d’Informació Universitària (SIIU), impulsat i coordinat per la Secretaria General d’Universitats; el Sistema d’Informació de les Universitats Valencianes Públiques (SIUVP), coordinat des de l’IVIE; informes d’organismes com la CRUE, i les pàgines web de les institucions que elaboren les principals classificacions internacionals. La informació oferida està referida, sempre que ha sigut possible, a l’any 2018; en cas contrari s’ha buscat oferir la dada existent de l’any o del curs acadèmic més pròxim per al qual es disposa d’informació. Les conclusions extretes, una vegada consultat l’informe, han de permetre visibilitzar-ne les principals fites assolides, possibilitar la realització d’una valoració crítica dels resultats i identificar aquells aspectes en què la Universitat d’Alacant té marge per a implementar accions de millora en un futur pròxim.
URI: http://hdl.handle.net/10045/100968 | https://doi.org/10.14198/UA-Informe-rendicio-comptes-2018
DOI: 10.14198/UA-Informe-rendicio-comptes-2018
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/report
Rights: © Salvador Palazón Ferrando. Inspecció General de Serveis. 2019; Gabino Martín-Serrano Rodríguez, maquetació i composició; d’aquesta edició: Universitat d’Alacant
Peer Review: no
Appears in Collections:Documentación Institucional – Informes y Documentos de Trabajo

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailUA_Informe_rendicio_comptes_2018.pdf3,37 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.